سه شنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴
warning اطلاعاتی برای امروز موجود نمی باشد.
شرکت کارگزاری بهمن
warning اطلاعاتی برای امروز موجود نمی باشد.
  • شاخص منتخب
  • وضــعیت بازار
  • تاثیر نمادها در شاخص
  • آخرین ارزش بـــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: (میلیون ریال)
ورود سهامداران
شرکت لیزینگ آریا دانا