چهارشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۴
بستن

وسپه
1,523
%-1
شاراك
5,021
%3
ملت
1,453
%-3
تاپيكو
2,414
%-2
پارسان
3,213
%-1
وغدير
2,487
%-1
خبهمن
2,290
%0
وبصادر
970
%0
فخوز
3,394
%3
شبندر
5,180
%1
فملي
1,688
%-5
وصندوق
2,564
%3
فولاد
1,918
%1
وبانك
5,398
%1
واميد
1,910
%1
ومعادن
1,373
%-3
وتجارت
1,014
%-1
خودرو
2,866
%1
وتوس
2,755
%-5
وسپه
1,523
%-1
شاراك
5,021
%3
ملت
1,453
%-3
تاپيكو
2,414
%-2
پارسان
3,213
%-1
وغدير
2,487
%-1
خبهمن
2,290
%0
وبصادر
970
%0
فخوز
3,394
%3
شبندر
5,180
%1
فملي
1,688
%-5
وصندوق
2,564
%3
فولاد
1,918
%1
وبانك
5,398
%1
واميد
1,910
%1
ومعادن
1,373
%-3
وتجارت
1,014
%-1
خودرو
2,866
%1
وتوس
2,755
%-5
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص كل
  • بازار اول
  • بازار دوم
  • سايــــر
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 2,822,160 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
شرکت لیزینگ آریا دانا