چهارشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۵
بستن

وسپه
1,426
%0
شاراك
2,720
%0
ملت
1,285
%0
تاپيكو
2,023
%0
وغدير
2,097
%0
خبهمن
2,599
%0
فخوز
2,657
%0
شبندر
5,045
%0
فملي
1,671
%0
وصندوق
1,783
%0
فولاد
1,270
%0
وبانك
2,017
%0
واميد
1,528
%0
ومعادن
1,304
%0
خودرو
3,240
%0
وسپه
1,426
%0
شاراك
2,720
%0
ملت
1,285
%0
تاپيكو
2,023
%0
وغدير
2,097
%0
خبهمن
2,599
%0
فخوز
2,657
%0
شبندر
5,045
%0
فملي
1,671
%0
وصندوق
1,783
%0
فولاد
1,270
%0
وبانك
2,017
%0
واميد
1,528
%0
ومعادن
1,304
%0
خودرو
3,240
%0
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 3,230,489 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
شرکت لیزینگ آریا دانا